• Průkaz energetické náročnosti
 • Energetický audit
 • Zelená úsporám
Energetický auditor

  Energetický auditor je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

  Energetický auditor opatřuje dokumenty jím zpracované (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, odborné posudky, kontroly kotlů a klimatizačních systémů, energetický štítek ...) svým vlastnoručním podpisem, svým jménem a evidenčním číslem, pod kterým je veden v seznamu energetických auditorů u MPO ČR. Evidenční číslo nesmí energetický auditor uvádět na žádných jiných dokumentech než na energetickém auditu, průkazu energetické náročnosti budovy, kontrole kotle, kontrole klimatizačního zařízení.

  Oprávnění energetického auditora

  Dokumenty, jimiž energetický auditor dokládá své oprávnění k vykonávání činnosti, jsou:

  • osvědčení o zapsání v seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu,
  • osvědčení o odborné způsobilosti osob zpracovávajících energetické průkazy,
  • doklad o pojištění energetického auditora.

  Pojištění energetického auditora

  Energetický auditor musí být pojištěn ze zákona. Pojištění je pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s vykonáváním jeho činnosti. Rozsah pojistného plnění musí být úměrný možný škodám, které by mohly vzniknout. Energetický auditor musí být pojištěn po celou dobu vykonávání své auditorské činnosti.
  web design by Mika
  Valid XHTML 1.1