• Průkaz energetické náročnosti
 • Energetický audit
 • Zelená úsporám
Zelená úsporám

  Program Zelená úsporám je určen k podpoře investic do energetických úspor a instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Program Zelená úsporám podporuje kvalitní zateplování jak rodinných domů, tak i bytových nepanelových a panelových domů, změnu neekologického vytápění za vytápění nízkoemisními kotly na biomasu, tepelnými čerpadly jak do nízkoenergetických novostaveb, tak do novostaveb v pasivním energetickém standardu. Dále také podporuje instalaci solárně-termických kolektorů.

  Oblasti podpory programu Zelená úsporám

  Program Zelená úsporám má 3 základní oblasti podpory -

  • A. Úspora energie na vytápění
   - A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
   - A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
  • B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
   - C.1 Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
   - C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
   - C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
  • D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

  Program Zelená úsporám je vypsán od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012. Ovšem žádosti o dotaci z programu jsou přijímány pouze do 30. června 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu Zelená úsporám.

  Kdo může žádat o dotaci z programu Zelená úsporám

  Žadateli v programu Zelená úsporám jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb, tedy -

  • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • bytová družstva,
  • města a obce (včetně městských částí),
  • podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

  Kdy je možné žádat o dotaci Zelená úsporám

  O dotaci v programu Zelená úsporám si můžete zažádat jak před začátkem realizace opatření, tak i po ukončení realizace. Důležitou podmínkou ovšem je, že realizace nesmí být ukončena před vyhlášením programu Zelená úsporám.

  Nově v programu Zelená úsporám dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

  Program Zelená úsporám nově zavedl dotaci ve všech oblastech podpory na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení, které jsou nutnou součástí žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám.  web design by Mika
  Valid XHTML 1.1